Komerční banka Čáslav


<< předchozí realizace
>> další realizace

objednatel Komerční banka a.s.
místo stavby Náměstí Jana Žižky 249, Čáslav
generální projektant Helika a.s.
náklady stavby 60 mil. Kč
doba výstavby červen 1993 – březen 1995
realizované činnosti studie, spolupráce při všech fázích projektové dokumentace, autorský dozor

popis
Novostavba sídla pobočky Komerční banky a Finančního úřadu v Čáslavi je umístěna na části proluky po zbouraných objektech v severní části Žižkova náměstí.
Hlavní snahou bylo drobnějším členěním a použitými materiály přizpůsobit objekt zástavbě náměstí. Hlavní průčelí do náměstí je děleno na tři části, každou s jiným tvaroslovím a má tím odkazovat na historickou existenci tří samostatných domů na této parcele.
V interiéru bankovní haly a na ochozu bankovní haly ve 2.np jsou pískovcové plastiky od akad.sochaře Váchy.
Konstrukčně je budova řešena jako železobetonový skelet s rozpony 7,2 x 7,2 m.