čistírna odpadních vod Rokycany


<< předchozí realizace
>> další realizace

místo stavby Rokycany
generální projektant Hydroprojekt a.s.
náklady stavby 36 mil. Kč
realizace projektu 2001 – 2002
realizované činnosti studie, spolupráce při DSP

popis
Z velké části rekonstruovaná čistírna odpadních vod. Všechny nově budované i rekonstruované objekty jsou barevně i materiálově sjednoceny. V barevném řešení je použita modrá barva signalizující vodohospodářskou stavbu. Vstřícný přístup dodavatele umožnil realizaci některých detailů, jako jsou nadokenní překlady z pohledového betonu (prefabrikáty), nebo na míru vyrobené prefabrikáty vstupních ramp do provozní budovy.