vodojem Český Brod


<< předchozí realizace
>> další realizace

místo stavby Český Brod
generální projektant Hydroprojekt a.s.
náklady stavby cca 30 mil. Kč
realizace projektu v přípravě
realizované činnosti studie, spolupráce na DÚR

popis
Nově budovaný věžový vodojem. Protože se bude jednat o výraznou krajinnou dominantu, byla jeho tvarování věnována velká péče. Po dlouhém hledání tvaru vznikla tato figurka ze hry „člověče nezlob se”, s modře probarvenými skleněnými tvarovkami ve svislých kanelách.